REFORMA A SANT ELM. PROJECTE DE FUSTERIA DE DISSENY

En aquesta reforma d’habitatge unifamiliar a Sant Elm, realitzada per l’estudi Mora Arquitectura, vam ser els encarregats de desenvolupar el projecte de fusteria interior i exterior.

Comencem per la porta d’entrada de l’habitatge. Es tracte d’una porta pivotant folrada de lames horitzontals amb fusta de IPE i protegida amb un acabat d’oli ja que aquest habitatge es troba a primera línia del mar mediterrani i, per tant, es veu afectada per un alt grau de salinitat de l’aigua marina.

A l’interior de l’habitatge es van dissenyar entre d’altres elements, les portes interiors. Es va optar per un disseny que va de terra a sostre compost per una porta practicable amb un fix superior d’altura variable segons l’altura del sostre. Es van fabricar de fusta d’eucaliptus i amb veta vertical aportant calidesa als espais.

Un altre capítol que es va desenvolupar en aquest projecte van ser els armaris dels dormitoris. Es dissenyaren amb portes de fusta lacades de color taupe, de terra a sostre. Pel disseny del tirador d’aquests armaris es va optar per la verticalitat i simplicitat, doncs es dissenyaren uns fossejats verticals continus a tota la longitud de la porta. Així doncs, la imatge d’aquests armaris es llisa, moderna i monocolor.

Al Dormitori Suite es va dissenyar un panellat darrera del qual es distribueixen el vestidor i el tocador de l’habitació. Tant el vestidor com el tocador segueixen la mateixa línia que els armaris de la resta de les habitacions, lacats en color taupe i amb un disseny llis, modern i minimalista.

En aquest habitatge unifamiliar també vam ser els responsables de fer realitat els mobles de bany proposats i dissenyats per Mora Arquitectura. Es van dissenyar uns fronts de calaixos molt especials, personalitzats i a mida. Uns fronts més llargs que el que ocupa el calaix del moble i en el qual s’hi va realitzar un buit rectangular horitzontal a la part inferior del front i amb una funcionalitat molt particular, la de tovalloler.

Si ens anem a les zones exteriors de l’habitatge, ens trobarem diferents partides molt interessants. Una de les partides més importants d’aquest projecte va ser el revestiment de tota la façana de planta pis. Aquest revestiment es va realitzar amb lames horitzontals amb fusa de IPE de manera que s’aconseguia caràcter i personalitat, i una nova imatge més actualitzada per a l’habitatge. La porta d’entrada de l’habitatge com ja hem comentat al principi d’aquest escrit, també va folrada de lames IPE, com també la porta de tancament de la parcel·la. D’aquesta manera, tot l’habitatge es consolida amb una mateixa línia, amb una mateixa harmonia.

Per acabar, a la coberta de l’habitatge es va dissenyar una tarima IPE que ocupa tota la superfície de coberta, així doncs, fins i tot la terrassa superior s’integra a tot el conjunt i es creen nous usos com es la piscina i el seu solàrium, fet que aporta a l’habitatge nous serveis i comoditats que abans no disposava, aportant-li luxe i excepcionalitat a l’habitatge.

Un projecte totalment personalitzat amb cada un dels seus elements.